Зам. директор Зулфиќар Зејнулаи

Контакт:

тел: 02 2433 384

Е-маил: zulfikar.zejnulai@dzs.gov.mk

 

Име и Презиме Зулфиќар Зејнулаи

Место на раѓање:  Гостивар                                       

Датум на раѓање:  03.10.1987

 

Националност:      Турчин    

Државјанство:       Македонско

Брачна состојба:  Женет

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

* Университет Св.Климент Охридски - Битола, Скопје

* Дипломиран Криминалист - Безбедносна Насока

 

РАБОТНО ИСКУСТВО:

(2012-2013) “ХАБИБ-ТРАНС” Д.О.О ЕКСПОРТ-ИМПОРТ

 • Менаџер

(2017-     ) ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ - Скопје

 • Правна служба

 

(2017-2021) ОПШТИНА ГОСТИВАР

(2021 -   ) Зам. Директор на Дирекцијата за заштита и спасување

 

 • СОВЕТНИК ВО СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

             ДЕМОКРАТСКАТА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ (ТДП)

 • Член на Комисијата за верификација и мандатни прашања
 • Член на Комисија за правни и нормативни Работи
 • Член на Комисија за Јавни дејности

 

 

ОБРАЗОВНИ ИСКУСТВА  ТРЕНИНЗИ

 

 • СЕМИНАРИ

 

Септември 2014

 • АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ НА Р.ТУРЦИЈА
 • Правосуден систем на Македонија и Турција
 • Алтернативни патишта за решавање  (АНКАРА )

Март 2015

 • АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ НА Р.С.М
 • Спречување на компјутерскиот криминал
 •  Размена на искуства помеѓу Македонија и Турција – (СКОПЈЕ)

Април 2015

 • АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ НА Р.С.М
 • Работилница за повеќе земји во борбата против корупцијата
 • Техничка помош и инструмент за размена на информации – (СКОПЈЕ)

Октомври 2018

 • ОSCE - Организација за безбедност и соработка во Европа / Мисија во Скопје
 • NDI -  Национален демократски институт
 • Работилница за олеснување на дијалогот во мултиетнички општини (СКОПЈЕ)
 • Зајакнување на општинските совети

 

 • ПОСЕБНИ ТРЕНИНЗИ

Јануари 2019

 • ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР „АЛГОРИТАМ ЦЕНТАР„
 • АНГЛИСКИ ЈАЗИК со ИКТ- Скопје

Јули 2019

 • ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР „АЛГОРИТАМ ЦЕНТАР„
 • Компјутерски програми за канцелариско работење
 • Microsoft (Windows, Word, Excel, Outlook, Internet) Скопје

 

ПОСЕБНИ ИНФОРМАЦИИ:

-Одлични комуникациски и преговарачки вештини. 

- Организациски и аналитички способности.  

- Мотивиран и стабилен личност. 

- Динамичен,иницијативен и насочен кон резултати.

 - Ориентираност кон клиенти. 

 - Способност за индивидуална и тимска работа.

- Флексибилност за работа на терен.

- Лидерство (водење на група и тимови)

 - Добро организирање на тимска работа.  

- Брзо решавање на сложени проблеми.

ВЕШТИНИ ЗА ЈАЗИЦИ

 • Турски:          Мајчин Јазик
 • Македонски:   Многу добро владеење во читање, пишување и зборување
 • Албански:       Добро владеење во читање, добро пишување и зборување
 • Англиски :      Добро владеење во читање, добро пишување и зборување
 • Српски – Хрватски: Добро владеење во читање, добро пишување и зборување