Weekly News

10/01/2019

Препораки за граѓаните кои живеат на повисоките места во зимски услови


Препораки за граѓаните кои живеат на повисоките места во зимски услови

  • Навремено да обезбедат доволни количини на храна и лекови за сопствените потреби.
  • Навремено да обезбедат доволно храна и неопходни лекови за домашните животни.
  • Да имаат обезбедено телефонски врски – по можност мобилни.
  • Да внимаваат на покривите  -  во случај на обилни врнежи од влажен снег и истите навреме да ги чистат.
  • Навремено да информираат за настанати непогоди – несреќи.
  • Редовно да ги чистат дворните места и да обезбедат нужна комуникација во населеното место.
  • До колку не е крајно неопходно, да не го напуштаат населеното место со моторните возила, трактори и други превозни средства.

Упатство за граѓани во случај на екстремeн студ - преземи

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации