Weekly News

22/03/2019

Учество на ДЗС на редовните билатерални разговори помеѓу НАТО и Република Северна Македонија


Дирекцијата за заштита и спасување, на 21 и 22 март 2019 година, учествуваше на редовните билатерални разговори помеѓу НАТО и Република Северна Македонија, за процената на планирањето и ревидирањето на партнерските цели, ПАРП. Овој процес има за цел промовирање на напредокот на силите и капацитетите на државата заради обезбедување највисок степен на соработка со НАТО членките, во операции за справување со кризи, како и во други активности за промовирање на безбедност и стабилност. Тоа обезбедува структуриран пристап кон унапредување на интероперабилноста и способноста на персоналните капацитети на партнерските држави, кои би можеле да се стават на располагање на Алијансата за учество во мултинационални обуки, вежби и операции. ДЗС е дел од овој процес и има обврски во имплементација на партнерски цели.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации