Weekly News

30/08/2019

Активиран Главниот Штаб на Дирекцијата за заштита и спасување


Денеска на 30.08.2019 год., се активираше Главниот Штаб на Дирекцијата за заштита и спасување, со дневен ред: осврт на состојбата со шумските пожари, силите со кои е настапено на терен по региони и потребни сили и средства за понатамошно делување.
Како дел од Главниот Штаб, освен раководните лица на Дирекцијата, учествуваат и членови-претставници на Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи и ЈП Национални шуми.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации