Завршнa сметки

 

Тука можете да ги преземете завршните сметки на Дирекцијата за заштита и спасување

 

  • Завршна сметка 2016 редовна - преземи  
  • Завршна сметка 2016 приходовна - преземи
  • Завршна сметка 2016 донаторска - преземи
  • Завршна сметка 2017 редовна - преземи
  • Завршна сметка 2017 приходовна - преземи
  • Завршна сметка 2017 донаторска - преземи

 

 

Llogaritë përfundimtare

 

Këtu mund të merrni llogaritë përfundimtare të Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim

 

  • Llogaria përfundimtare  2016 e rregullt - shkarko
  • Llogaria përfundimtare 2016 të ardhura - shkarko
  • Llogaria përfundimtare 2016 donatore - shkarko