Weekly News

27/12/2018

Дирекцијата се приклучува во акцијата за борба против аеро-загадувањето


Дирекцијата за заштита и спасување организирано се приклучува во акцијата за борба против аеро-загадувањето и заштитата на животната средина, согласно можностите и континуираната соработка со другите релевантни институции.
За таа цел во деновите до крајот на оваа година, ДЗС ќе работи во насока на:

1.)    Намалување на штетните емисии преку минимизирање на користењето на автомобили од страна на вработените преку:
•    користење на јавен транспорт,
•    споделување на автомобил (4 вработени да користат едно возило при транспорт до работно место)
•    користење на велосипед,
•    пешачење

2.)    Организирање на акција за собирање на електронски и електричен отпад (во соработка на општина Аеродром)

•    Поставување на собирни контејнери за одложување на амбалажа, хартија, пластика и сијалици во Министерствата (контејнерите се  обезбедени од ПАКОМАК кој се грижи и за нивно празнење)
•    Расчистување на неправилно одложен отпад во околината

 3.) Акција за озеленување на непосредната околина на институцијата
•    Акција за садење на дрва во школски дворови или дворови на градинки (можат да се садат елки кои децата ќе ги украсуваат), во соработка со ЈП Паркови и зеленило и ЈП Македонски шуми
•    Раззеленување на внатрешниот простор во институцијата

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации