Logo

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Слободен пристап до информации од јавен карактер


Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации - Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија, за службени лица кои посредуваат при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер ги определи административните службеници:


Службени лица:


Ивица Наумовски

 • e-mail: ivica.naumovski@dzs.gov.mk
 • tel.: (02) 2 433 315

Сафит Зеќири

 • e-mail: safit.zeqiri@dzs.gov.mk
 • tel.: (02) 2 433 357

Дирекцијата за заштита и спасување

 • ул. Васко Карангелески бр. 8 (касарна Гоце Делчев) 1000 Скопје
 • tel.: (02) 2433-384
 • e-mail: dzs@dzs.gov.mk
 • Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер преземи
 • Образец за барање за пристап до информациите од јавен карактер преземи
 • Образец за жалба преземи
 • Брошура: ТИ ИМАШ ПРАВО ДА ЗНАЕШ – Вовед во концептот на слободен пристап до информации од јавен карактер преземи
 • Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер http://komspi.mk/пописи/

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации