Logo

Центар за обука

Симулациска вежба за згрижување и евакуација на болни, повредени и персонал од страна на ПЗУ ACIBADEM SISTINA во случај на земјотрес

На ден 22.08.2020 година се организираше симулациска вежба за згрижување и евакуација на болни, повредени и персонал од страна на ПЗУ ACIBADEM SISTINA во случај на земјотрес.
Вежбата ја организираше менаџментот на болницата во соработка со Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спа...

22/08/2020

Обука во ООУ “Гоце Делчев” - Општина Центар-Скопје

На ден 28.11.2019 год. (Четврток) во објектот на ООУ “Гоце Делчев” - Општина Центар-Скопје, Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување спроведе обука на вработените во училиштето.Покрај основните теми од системот за заштита и спасување посебно беше разработена мерката за...

29/11/2019

Практичната вежба на тема: "Обезбедување на лице место на несреќа, гаснење пожар, спасување, евакуација и транспорт на настрадани лица"

На 23.11.2019г. (сабота), во Кавадарци, преставници од Дирекцијата за заштита и спасување учествуваа на практичната вежба на тема: "Обезбедување на лице место на несреќа, гаснење пожар, спасување, ева...

23/11/2019

Eвакуациска вежба на Општинските основни училишта на територија на Општина Карпош “Братство” и "Војдан Чернодрински"

На 11.11.2019 година и 12.11.2019 година под мониторинг на Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување спроведена е евакуациска вежба на Општинските основни училишта на територија на Општина Ка...

12/11/2019

Oсновна обука на просторните сили за заштита и спасување на ваботените во ОИЛКО КДА

На ден 07.11. 2019 година, тимот од Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување, изврши основна обука на просторните сили за заштита и спасување на ваботените во ОИЛКО КДА, Скопје На обуката учествуваа 14 лица припадници на универзалната единица за заштита и спасување. Во договор со м...

07/11/2019

Интерактивна оперативна вежба на силите за заштита и спасување на просторот во Миладиновци - Рафинерија Окта на 18.07.2019 година.

Интерактивна оперативна вежба на силите за заштита и спасување на просторот во Миладиновци - Рафинерија Окта на 18.07.2019 година.

30/10/2019

Обука на вработените во училиште

На ден 25.10.2019 год. (Петок) во објектот на ООУ “Војдан Чернодрински” - Општина Карпош-Скопје, Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување спроведе обука на  вработените во училиштето.Покрај основните теми од системот за заштита и спасување посебно беше разработена...

25/10/2019

Основна обука за заштита и спасување во АРИНИ ФЕШН, Прилеп

На ден 9.10.2019 година во oбјектот на АРИНИ ФЕШН, Прилеп во соработка со Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување се одржа основна обука за заштита и спасување ,со акцент на мерката за евакуација и мерката за противпожарна заштита.
На Обуката присуствуваа 29 припадници на ш...

09/10/2019

Основна обука на мерката за евакуација и противпожарна заштита во ВАСИДОРА, Прилеп

Центарот за обука по барање на менаџментот на ВАСИДОРА, Прилеп на ден 8.10.2019 година, oрганизираше и спроведе основна обука, со акцент на мерката за евакуација и мерката за противпожарна заштита.
На Обуката присуствуваа 30 учесници, припадниците на Штабот за заштита и спасување и универз...

08/10/2019

Обука на вработените во ТЕ-ТО АД Скопје и здружена вежба за противпожарна заштита

На ден 4.10.2019 година во објектот на Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје се одржа обука на вработените и здружена вежба за противпожарна  заштита на која покрај Дирекцијата за заштита и спасување учествуваа и ТППБр.на Град Скопје, Итната медицинска...

04/10/2019

Основна обука за заштита и спасување на вработените на ГИЗ-Германското Друштво за Интернационална Соработка и КФВ -Кредитна банка за обнова

На ден 02.10.2019 год. се одржа основна обука за заштита и спасување  на вработените  на ГИЗ- Германското Друштво за Интернационална Соработка  и КФВ -Кредитна банка за обнова .Обуката се спроведе по нивно барање,а Центарот за обука на ДЗС согласно програмата ги запозна со функцион...

02/10/2019

Згрижување и евакуација на болни, повредени и персонал и примена на противпожарната заштита и прва медицинска помош во случај на земјотрес

На ден 28.9.2019 година со почеток во 9 часот се одржа противпожарна евакуациска вежба во Клиничката болница Аџибадем Систина -Скопје. Вежбата ја организираше менаџментот на Клиничката  болница Аџибадем Систина -Скопје во соработка со Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување и...

28/09/2019

Мониторинг на тестирањето на вработените во службата за обезбедување и противпожарна заштита на Окта АД Скопје

На ден 27.09.2019 година на покана од службата за обезбедување и противпожарна заштита на Окта АД Скопје ,претставници од Центарот за обука на ДЗС присуствуваа и спроведоа мониторинг на тестирањето на вработените во службата на пожарникарите .Притоа е спроведена теоретска проверка на знаењата и п...

27/09/2019

Обуки и подготовки на вработените во Клиничката болница Аџибадем Систина -Скопје

Од 25.09.2019год до 27.09.2019 год во Клиничката болница Аџибадем Систина -Скопје во организација и соработка помеѓу Црнтарот за обука на ДЗС и овластените лица од менаџментот се вршат обуки и подготовки на вработените за мерките за заштита и спасување и организирање и спроведување на симулациска...

27/09/2019

Симулациска вежба во објектот на ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД

На ден 13.9.2019 г.(петок), на вработените во објектот на ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД, под мониторинг на Центарот за обука на Дирекција за заштита и спасување им беше спроведена симулациска вежба на тема: Евакуација на клиентите и вработените во случај на пожар.
Во вежбата беше покажан се...

13/09/2019

Работен состанок на Раководното и координативно тело на интерактивната-оперативна вежба за заштита и спасување “Заеднички одговор 2019”

На 1.7.2019г. во просториите на ОКТА АД Скопје се одржа работен состанок на Раководното и координативното тело на интерактивната-оперативна вежба за заштита и спасување “Заеднички одговор 2019”. Учесници на состанокот беа припадници на менаџментите и службите за безбедност и заштита и...

01/07/2019

Тактичко-показна вежба на тема: Гасење пожар

На ден 27.06.2019 год. под мониторинг на Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување, со учество на просторните сили на Алкалоид АД Скопје, во соработка со ТППБр Скопје е организирана и спроведена тактичко-показна вежба на тема: Гасење пожар во објект Г. Развоен Институт на Алкалоид А...

27/06/2019

Тактичко показна вежба на тема "Евакуација на вработените во случај на пожар"

На ден 25.6.2019 под мониторинг на Центарот за обука при ДЗС, со учество на просторните сили на Алкалоид АД Скопје, во соработка со ТППБ Скопје, беше организирана и спроведена тактичко показна вежба на тема "Евакуација на вработените во случај на пожар", во производниот центар хемија, к...

25/06/2019

Теренска вежба за заштита и спасување „ЗАЕДНИЧКИ ОДГОВОР 2019“

Искуствата на нашата Република во изминатиот период, пожарите на отворен простор, бројните шумски пожари како и урбаните пожари наметнуваат потреба од континуирано обучување и практична проверка на можностите на републичките и просторните сили како и согледување на потребите за нивно доусовршувањ...

21/06/2019

Основна обука на вработените во Секретаријатот за законодавство

На ден 20.06.2019 во просториите на Дирекција за заштита и спасување во Касарна "Гоце Делчев" Аеродром, Скопје е одржана основна обука на вработените во Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Северна Македонија. На обуката учествуваа 18 лица. На основната обука акцент е...

20/06/2019

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации