Weekly News

Центар за обука

Одржана е основна обука на просторните сили за заштита и спасување

На ден 05.03.2019 во просториите на ДТП СЕКЕ ДООЕЛ -Прилеп е одржана основна  обука на просторните сили за заштита и спасување на кои учествуваа 32  лица припадници на универзалната единица за заштита и спасување. Во договор со менаџментот покрај основната обука акцент е дадено на приме...

05/03/2019

Одржана е основна обука на просторните сили за заштита и спасување во НУ Конзерваторски центар

На ден 21.02.2019 во просториите на НУ Конзерваторски центар е одржана основна обука на просторните сили за заштита и спасување на кои учествуваа 25 лица припадници на универзалната единица за заштита и спасување. Во договор со менаџментот покрај основната обука акцент е дадено на примена на мерк...

21/02/2019

Одржана е основна обука на просторните сили за заштита и спасување во просториите на Осигурување Македонија Vienna insurance group

На ден 20.02.2019 во просториите на Осигурување Македонија Vienna insurance group е одржана основна обука на просторните сили за заштита и спасување на кои учествуваа 25 лица припадници на универзалната единица за заштита И спасување. Во договор со менаџментот покрај основната обука акцент е даде...

20/02/2019

Се одржа основна обука на вработените за заштита и спасување во Фејдом Фурнитуре

На ден 19.02.2019 се одржа основна обука на вработените за заштита и спасување во Друштвото за производство и трговија Фејдом Фурнитуре ДОО - Визбегово Скопје. На обуката учествуваа 33 лица припадници на просторните сили. Акцент на обуката се даде на мерките за противпожарна заштита и материјални...

19/02/2019

Основна обука на вработените за заштита и спасување на Хотел Stone Bridge

На ден 15.02.2019 год. се одржа основна обука на вработените за заштита и спасување на Хотел Stone Bridge. На обуката учествуваа 22 лица припадници на просторните сили. Акцент на обуката се даде на мерките за противпожарна заштита и материјалните средства, како и на евакуација на гостите, вработе...

15/02/2019

Основна обука на просторните сили за заштита и спасување во ТЕЛАМОН ЕВРОПА

На ден 07.02.2019 година во просториите на Друштвото за производство и трговија ТЕЛАМОН ЕВРОПА дооел Скопје се одржа основна обука на просторните сили за заштита и спасување на која учествуваа 22 лица припадници на штабот и универзалната единица за заштита и спасување. Покрај основната обука акце...

07/02/2019

Основна обука на просторните сили на Македонската филхармонија

На ден 25.01.2019 година во просториите на Македонската филхармонија е одржана основна обука на просторните сили за заштита и спасување на кои учествуваа 20 лица припадници на штабот и универзалната единица за заштита и спасување. Во договорот со менаџментот покрај основната обука акцент е дадено...

25/01/2019

Основна обука за заштита и спасување на менаџментот на Стоун Бриџ

На ден 21.01 и 22.01.2019 год., по барање на менаџментот на Стоун Бриџ хотел ДОО Скопје, подружница Хилтон е одржана основна обука за заштита и спасување на формираните просторни сили и други вработени кај овој правен субјект. На обуката присуствуваа 115 вработени, акцент покрај основната обука б...

22/01/2019

Основна обука за заштита и спасување од пожари на вработените во Зегин

Галерија од основната обука за заштита и спасување, како и мерките за евакуација и заштита од пожари на вработените во Зегин, од страна на Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување

17/01/2019

Обука за заштита и спасување во БИСПАГ

На ден 09.01.2019, Центарот за обука на ДЗС по барање на Зегин ја отпочна обуката на вработените од 4 правни субјекти, составен дел на компанијата. Во месец јануари е испланирана и договорена обуката на околу 300 вработени во компанијата низ Републиката. Во обуката е вклучено и БИСПАГ друштво за...

10/01/2019

Доделување Благодарници од Центарот за обука на соработниците

На ден 26.12.2018, Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување, организира прием и работна средба, по повод завршување на годината со учесниците во обуките во текот на 2018 година.
На приемот беа присутни претставници и учесници на обуките, тренинзите и вежбите од Републичките...

26/12/2018

Обука во Мермерен комбинат АД Прилеп

На ден 24.12.2018 во МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП РУДНИК СИВЕЦ е одржана обука на тимовите за заштита и спасување од просторните сили и тоа прва помош, заштита и спасување од пожари и од рударски несреќи. На обуката учествуваа 65 вработени. На крајот беше спроведена си...

24/12/2018

Обука на вработените во агенцијата за приватно обезбедување (АПО) Уна Дооел Скопје

На 11.12.2018 (вторник) и 13.12.2018 (четврток ) по барање на агенцијата за приватно обезбедување (АПО) Уна Дооел Скопје се одржа обука на вработените за остварување на нивната улога во организацијата за заштита и спасување, со посебен акцент на спроведување на меркат...

13/12/2018

СИМУЛАЦИЈА НА ПОЖАР ВО ПРОСТОРИИТЕ НА СОУ „КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“

На ден 30.11.2018 год. (петок), Подрачното одделение  во Демир Хисар при Дирекцијата за заштита и спасување, во СОУ „Крсте Петков Мисирков“- Демир Хисар изведе тактичко показна вежба за гаснење пожар и извлекување на учениците и персоналот, а учесници...

03/12/2018

Основна обука на вработените во ТД „Базаро“

Денес, 29.11.2018 (четврток), Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување, во ТД "Базаро" спроведе основна обука на вработените, и изврши запознавање со функционирањето на системот за заштита и спасување, правата и обврските на институцијата во...

29/11/2018

Обука во РЕК Осломеј

На 27.11.2018 год со обуката на штабовите РЕК ОСЛОМЕЈ и ХЕС ЦРН ДРИМ - СТРУГА  која  се одржа  во РЕК ОСЛОМЕЈ заврши циклусот на обуки на штабовите за заштита и спасување на АД ЕЛЕМ.
Покрај споменатите штабови во изминатиот период извршена е и об...

27/11/2018

ТАКТИЧКО ПОКАЗНА ВЕЖБА ВО ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ДЕМИР ХИСАР

На ден 23.11.2018 г. во ООУ „Гоце Делчев“, Демир Хисар се одржа изведување на тактичко показна вежба за гаснење пожар и извлекување на учениците и персоналот, а учесници во вежбата беа повторно: ТППЕ - Демир Хисар, ОО на ЦК Демир Хисар, Брза помош и МВР -...

26/11/2018

Стручен собир „РАДОВИШ 2018“

На ден 24.11.2018 год. во организација на МВР е одржан Стручен собир „РАДОВИШ 2018“ со тема:  „Гаснење пожар, Евакуација, Спасување од рушевини, Пронаоѓање и спасување лица во објект“ на кој покрај оделот за заштита на личности и објекти со...

26/11/2018

Показно-тактичка вежба во СОУ „Коста Сусинов“ - Радовиш

На ден 24.11.2018 год. во СОУ „Коста Сусинов“ -Радовиш е одржана заедничка показно-тактичка вежба на која според заедничко сценарио учествуваа МВР, ТППЕ –Радовиш, Подрачното одделение за заштита и спасување во Радовиш, ЈЗУ здравствен дом –Радов...

26/11/2018

Основна обука на штабови за заштита и спасување во АД Елем-Скопје

На ден 22.11.2018 година, Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување изврши Основна обука на штабови за заштита и спасување во АД Елем-Скопје, подружница Хес Маврово-Гостивар и „Енергетика“ – Скопје.
Целта на обуката е да се доби...

23/11/2018

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации