Weekly News

Logo

Центар за обука

Обука за заштита и спасување во БИСПАГ

На ден 09.01.2019, Центарот за обука на ДЗС по барање на Зегин ја отпочна обуката на вработените од 4 правни субјекти, составен дел на компанијата. Во месец јануари е испланирана и договорена обуката на околу 300 вработени во компанијата низ Републиката. Во обуката е вклучено и БИСПАГ друштво за...

10/01/2019

Доделување Благодарници од Центарот за обука на соработниците

На ден 26.12.2018, Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување, организира прием и работна средба, по повод завршување на годината со учесниците во обуките во текот на 2018 година.
На приемот беа присутни претставници и учесници на обуките, тренинзите и вежбите од Републичките...

26/12/2018

Обука во Мермерен комбинат АД Прилеп

На ден 24.12.2018 во МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП РУДНИК СИВЕЦ е одржана обука на тимовите за заштита и спасување од просторните сили и тоа прва помош, заштита и спасување од пожари и од рударски несреќи. На обуката учествуваа 65 вработени. На крајот беше спроведена си...

24/12/2018

Обука на вработените во агенцијата за приватно обезбедување (АПО) Уна Дооел Скопје

На 11.12.2018 (вторник) и 13.12.2018 (четврток ) по барање на агенцијата за приватно обезбедување (АПО) Уна Дооел Скопје се одржа обука на вработените за остварување на нивната улога во организацијата за заштита и спасување, со посебен акцент на спроведување на меркат...

13/12/2018

СИМУЛАЦИЈА НА ПОЖАР ВО ПРОСТОРИИТЕ НА СОУ „КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“

На ден 30.11.2018 год. (петок), Подрачното одделение  во Демир Хисар при Дирекцијата за заштита и спасување, во СОУ „Крсте Петков Мисирков“- Демир Хисар изведе тактичко показна вежба за гаснење пожар и извлекување на учениците и персоналот, а учесници...

03/12/2018

Основна обука на вработените во ТД „Базаро“

Денес, 29.11.2018 (четврток), Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување, во ТД "Базаро" спроведе основна обука на вработените, и изврши запознавање со функционирањето на системот за заштита и спасување, правата и обврските на институцијата во...

29/11/2018

Обука во РЕК Осломеј

На 27.11.2018 год со обуката на штабовите РЕК ОСЛОМЕЈ и ХЕС ЦРН ДРИМ - СТРУГА  која  се одржа  во РЕК ОСЛОМЕЈ заврши циклусот на обуки на штабовите за заштита и спасување на АД ЕЛЕМ.
Покрај споменатите штабови во изминатиот период извршена е и об...

27/11/2018

ТАКТИЧКО ПОКАЗНА ВЕЖБА ВО ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ДЕМИР ХИСАР

На ден 23.11.2018 г. во ООУ „Гоце Делчев“, Демир Хисар се одржа изведување на тактичко показна вежба за гаснење пожар и извлекување на учениците и персоналот, а учесници во вежбата беа повторно: ТППЕ - Демир Хисар, ОО на ЦК Демир Хисар, Брза помош и МВР -...

26/11/2018

Стручен собир „РАДОВИШ 2018“

На ден 24.11.2018 год. во организација на МВР е одржан Стручен собир „РАДОВИШ 2018“ со тема:  „Гаснење пожар, Евакуација, Спасување од рушевини, Пронаоѓање и спасување лица во објект“ на кој покрај оделот за заштита на личности и објекти со...

26/11/2018

Показно-тактичка вежба во СОУ „Коста Сусинов“ - Радовиш

На ден 24.11.2018 год. во СОУ „Коста Сусинов“ -Радовиш е одржана заедничка показно-тактичка вежба на која според заедничко сценарио учествуваа МВР, ТППЕ –Радовиш, Подрачното одделение за заштита и спасување во Радовиш, ЈЗУ здравствен дом –Радов...

26/11/2018

Основна обука на штабови за заштита и спасување во АД Елем-Скопје

На ден 22.11.2018 година, Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување изврши Основна обука на штабови за заштита и спасување во АД Елем-Скопје, подружница Хес Маврово-Гостивар и „Енергетика“ – Скопје.
Целта на обуката е да се доби...

23/11/2018

Симулациона вежба за тестирање на Планот за одговор при кризни состојби на Општа болница Куманово

Вежбата се одржа на 21.11.2018 со почеток во 12.00, на Липковска Река,на локацијата кај паркот до автобуската станица Куманово.
Вежбата се одржува во рамките на Двегодишниот договор за соработка помеѓу Министерството за здравство на РМ и Светската здравствена о...

22/11/2018

Тактичко показна вежба за гаснење пожар и извлекување на ученици и персонал

Дирекцијата за заштита и спасување на 20.11.2018 година во ООУ „Браќа Миладиновци“, с. Жван  Демир Хисар одржа изведување на тактичко показна вежба за гаснење пожар и извлекување на учениците и персоналот. Учесници во вежбата беа: ТППЕ - Демир Хисар,...

21/11/2018

Дополнителна обука на просторните сили и тактичко показна вежба во Kнауф Радика AД Дебар

На 21 ноември 2018 година, Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување присуствуваше во Kнауф Радика AД Дебар, каде беше спроведена дополнителна обука на просторните сили и тактичко показна вежба по сценарио на менаџментот на тема: “Справување со по...

21/11/2018

Основна обука на штабови за заштита и спасување во АД Елем-Скопје

На ден 19.11.2018 година, Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување изврши Основна обука на штабови за заштита и спасување во АД Елем-Скопје, Дирекција и подружница Хес Треска -Скопје.
Целта на обуката е да се добијат знаења од областа на:
...

19/11/2018

Обука, тренинг и вежба на просторниот штаб на заштита и спасување на Македонија Лек

Денес, 15.11.2018 година, Центарот за Обука изврши обука, тренинг и вежба на просторниот штаб на заштита и спасување на Македонија Лек и Универзалната Единица за заштита и спасување, во објектот во Бутел.Планирана е симулациска показна вежба по утврдено сценарио на ме...

15/11/2018

Прва основна обука во ЕЛЕМ

На ден 6.11.2018 година од 9-16 часот, Одделението за обука во Секторот за превенција, планирање и развој при Дирекцијата за заштита и спасување ја организираше првата основна обука на штабовите за заштита и спасување на АД ЕЛЕМ- Скопје, РЕК Битола-Новаци и ХЕЦ Тиквеш...

14/11/2018

Циклус обуки во Алкалоид АД Скопје

Одделението за обука во Секторот за превенција, планирање и развој при Дирекцијата за заштита и спасување го спроведе целиот циклус на обуки со припадниците на Универзалната единица за заштита и спасување на АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ – ПЦ Хемија и Козметика преку спров...

14/11/2018

Показна вежба за заштита од пожари во ОУ "Димката Ангелов Габерот" од Кавадарци

На 14. 11. 2018 година (среда) вработените на Подрачното одделение на Дирекцијата за заштита и спасување-Кавадарци, земаа учество во показната вежба за заштита од пожари во ОУ "Димката Ангелов Габерот" од Кавадарци

14/11/2018

Показна вежба за заштита од пожар во ООУ „Тошо Велков - Пепето“ Кавадарци

Подрачното одделение за заштита и спасување-  Кавадарци, на ден 24.10.2018 (среда) во ООУ„Тошо Велков -Пепето„ Кавадарци изведе показна вежба за заштита од пожар во објектот и кругот на училиштето. Одделението зема активно учество во давање стручна по...

29/10/2018

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации