Weekly News

Центар за обука

Основна обука на просторните сили за заштита и спасување на ДПТУ Кнауф ДООЕЛ

На ден 14.05.2019 во просториите на Друштвото за производство,трговија и услуги КНАУФ ДООЕЛ Скопје е одржана основна обука на просторните сили за заштита и спасување на кои учествуваа 14 лица припадници на универзалната единица за заштита и спасување. Во договор со менаџментот покрај основната об...

15/05/2019

Основна обука за заштита и спасување со акцент во спроведување на мерката Евакуација и Противпожарна заштита на вработените на Ацерол Миттал

На ден 25.04 2019 година, тимот од Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување, изврши основна обука за заштита и спасување со акцент во спроведување на мерката Евакуација и Противпожарна заштита на вработените на Ацерол Миттал во населба Железара, Скопје. На обуката присуствуваа 36 л...

25/04/2019

Манифестација по повод Светскиот ден на безбедноста и здравјето

На ден 23.04.2019 година, во просториите на АРЦЕЛОРМИТАЛ во нас. Скопска Железара, по повод Светскиот ден на безбедноста и здравјето се одржа манифестација каде присутните гости и вработените од страна на Генералниот директор Волвганг Марингер беа запознаени со работните успеси и активности во сф...

23/04/2019

Обука на просторните сили во Општина Чучер Сандево

Во организација на Општина Чучер Сандево и Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување, на ден 05.04.2019 година е организирана обука на универзалната единица во која учествуваа вработени од ЈКП, ОУ „Александар Урдаревски“ и од локалното население. Основна тема беше справ...

19/04/2019

Извршени основни обуки на повеќе правни субјекти

На ден 9.04 и 10.04.2019 година, тимот од Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување, престојуваше во Валандово, каде со посредство и асистенција на ПОЗС Валандово се извршени основни обуки на повеќе правни субјекти, и тоа: ДПТУ „ГАМА ОИЛ“ ДООЕЛ С. Раброво, Валандово; ДП...

19/04/2019

Основна обука на одговорните лица на „Тиррена Скави С.П.А“ Италија

На ден 11.04.2019 година, тимот од Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување, спроведе основна обука на одговорните лица на „ТИРРЕНА СКАВИ С.П.А.“ Италија – подружница во Скопје, субјект кој работи на изградба на пат на делница Градско-клучка Дреново, како дел од...

19/04/2019

Обука на просторните сили во Македонски Брод

По барање на Градоначалникот на Македонски Брод, на ден 15.04.2019, Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување одржа обука на просторните сили со акцент на мерките: гасење пожар на отворен простор, евакуација и згрижување на настраданото население. На обуката присуствуваа 53 лица вра...

19/04/2019

Обука на пожарникарите од ТППЕ за спасување од сообраќајни незгоди

Согласно соработката помеѓу Дирекцијата за заштита и спасување и ДПТУ „АРМОР ПЛУС“ ДОО увоз-извоз, во рамките на Центарот за обука спроведена е обука на пожарникарите од ТППЕ во Републиката за користење на хидрауличен апарат за спасување од сообраќајни незгоди. Обуката беше одржана на...

19/04/2019

Основна обука на просторните сили за заштита и спасување на „Жито Лукс АД Скопје“

На ден 28.03.2019 во објектот на Жито Лукс е одржана основна обука на просторните сили за заштита и спасување на кои учествуваа 70 лица припадници на силите за заштита и спасување (штабот и универзалната единица) . Во договор со менаџментот покрај основната обука акцент е дадено на примена на мер...

28/03/2019

Eвакуациска вежба во услови на земјотрес во „СКОПЈЕ СИТИ МОЛ“

На ден 27.03.2019 Друштвото за трговија и услуги СЦМ РЕТАИЛ СКОПЈЕ ,СКОПЈЕ СИТИ МОЛ во склоп на трговскиот центар организираше евакуациска вежба во услови на земјотрес која ја спроведоа мониторинг центарот и оперативците од Агенцијата за обезбедување „ОСА“.На вежбата која ја...

27/03/2019

Обука за заштита и спасување во објектот на ОУ „Браќа Рамиз-Хамид“

На ден 27.03.2019 год. Во објектот на ОУ “Браќа Рамиз-Хамид” во Општина Шуто Оризари ,Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување спроведе обука на сите вработени во училиштето.Покрај основните теми од системот за заштита и спасување посебно е разработена мерката за против...

27/03/2019

Одржана е основна обука на просторните сили за заштита и спасување

На ден 05.03.2019 во просториите на ДТП СЕКЕ ДООЕЛ -Прилеп е одржана основна  обука на просторните сили за заштита и спасување на кои учествуваа 32  лица припадници на универзалната единица за заштита и спасување. Во договор со менаџментот покрај основната обука акцент е дадено на приме...

05/03/2019

Одржана е основна обука на просторните сили за заштита и спасување во НУ Конзерваторски центар

На ден 21.02.2019 во просториите на НУ Конзерваторски центар е одржана основна обука на просторните сили за заштита и спасување на кои учествуваа 25 лица припадници на универзалната единица за заштита и спасување. Во договор со менаџментот покрај основната обука акцент е дадено на примена на мерк...

21/02/2019

Одржана е основна обука на просторните сили за заштита и спасување во просториите на Осигурување Македонија Vienna insurance group

На ден 20.02.2019 во просториите на Осигурување Македонија Vienna insurance group е одржана основна обука на просторните сили за заштита и спасување на кои учествуваа 25 лица припадници на универзалната единица за заштита И спасување. Во договор со менаџментот покрај основната обука акцент е даде...

20/02/2019

Се одржа основна обука на вработените за заштита и спасување во Фејдом Фурнитуре

На ден 19.02.2019 се одржа основна обука на вработените за заштита и спасување во Друштвото за производство и трговија Фејдом Фурнитуре ДОО - Визбегово Скопје. На обуката учествуваа 33 лица припадници на просторните сили. Акцент на обуката се даде на мерките за противпожарна заштита и материјални...

19/02/2019

Основна обука на вработените за заштита и спасување на Хотел Stone Bridge

На ден 15.02.2019 год. се одржа основна обука на вработените за заштита и спасување на Хотел Stone Bridge. На обуката учествуваа 22 лица припадници на просторните сили. Акцент на обуката се даде на мерките за противпожарна заштита и материјалните средства, како и на евакуација на гостите, вработе...

15/02/2019

Основна обука на просторните сили за заштита и спасување во ТЕЛАМОН ЕВРОПА

На ден 07.02.2019 година во просториите на Друштвото за производство и трговија ТЕЛАМОН ЕВРОПА дооел Скопје се одржа основна обука на просторните сили за заштита и спасување на која учествуваа 22 лица припадници на штабот и универзалната единица за заштита и спасување. Покрај основната обука акце...

07/02/2019

Основна обука на просторните сили на Македонската филхармонија

На ден 25.01.2019 година во просториите на Македонската филхармонија е одржана основна обука на просторните сили за заштита и спасување на кои учествуваа 20 лица припадници на штабот и универзалната единица за заштита и спасување. Во договорот со менаџментот покрај основната обука акцент е дадено...

25/01/2019

Основна обука за заштита и спасување на менаџментот на Стоун Бриџ

На ден 21.01 и 22.01.2019 год., по барање на менаџментот на Стоун Бриџ хотел ДОО Скопје, подружница Хилтон е одржана основна обука за заштита и спасување на формираните просторни сили и други вработени кај овој правен субјект. На обуката присуствуваа 115 вработени, акцент покрај основната обука б...

22/01/2019

Основна обука за заштита и спасување од пожари на вработените во Зегин

Галерија од основната обука за заштита и спасување, како и мерките за евакуација и заштита од пожари на вработените во Зегин, од страна на Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување

17/01/2019

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување
Со работа започна 16.05 2005 година
Дирекцијата е самостоен орган на државната управа
Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи.

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации