Logo

ЗА НАС

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување;

Со работа започна 16.05 2005 година;

Дирекцијата е самостоен орган на државната управа;

Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи;

Организацијата на Дирекцијата е уредена со Правилникот за организација на работа и според кој постојат 6 Сектори со 21 Одделение, 2 Самостојни Одделенија и 35 Подрачни Одделенија;

Директор на Дирекцијата за заштита и спасување е Аднан Џафероски;

Заштитата и спасувањето на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мир, вонредна и воена состојба, се уредени со Законот за заштита и спасување и тоа како единствен систем за заштита и спасување.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации