Извештаи

  • Наративен извештај - преземи
  • Финансиски извештај - преземи
  • Службени трошоци - Заменик Директор - Екрем Зендели - преземи

 

Извештај за работа на Секторот за генерален инспектор за периодот јули-декември, 2020 година

Извештај за работа на Секторот за генерален инспектор за периодот јануари-јуни 2021 година

Извештај за работа на Секторот за генерален инспектор за периодот јули-декември 2021 година

Извештај за работа на Секторот за генерален инспектор за периодот јануари - јуни  2022 година

Извештај за работа на Секторот за генерален инспектор за 2023 година

Извештај за работа на Секторот за генерален инспектор за 2022 година6 МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ JULI-DEKEMVRI 2022 celosen_1673961683.docx

  • Превземи документ

Извештај за работа на Секторот за генерален инспектор од јануари - јуни  за 2023 година

Неделен извештај од Инспекциски совет со бр. 03-1005/1 од 19.10.2023 година

 

 Годишниот план за работа на инспекциска служба за 2024 година

Неделен извештај од Инспекциски совет 2024

ЈАВНИ НАБАВКИ

Годишен план за јавни набавки за 2021 година