Logo

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА


Во услови кога бројот на катастрофи на глобално ниво расте а последиците предизвикани зад себе оставаат човечки жртви и огромни материјални штети, соработката меѓу државите веќе не е потреба, тоа денес е неопходно. Во таа смисла поврзувањето на државите денес се одвива на неколку нивоа и преку широк спектар на активности.

Со потпишувањето на билатералните договори, активното учество во регионалните иницијативи и соработката со водечките меѓународни организации, Република Македонија пред се активно работи за зајакнување на националниот систем за заштита и спасување на населението и материјалните добра од природни непогоди и други несреќи и дава свој придонес за поголема интероперабилност на регионот и пошироко

Дирекцијата за заштита и спасување е носител на меѓународните активности на Република Македониjа поврзани со заштитата од природни непогоди и други несреќи.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации