Logo

20/06/2019

Основна обука на вработените во Секретаријатот за законодавство


На ден 20.06.2019 во просториите на Дирекција за заштита и спасување во Касарна "Гоце Делчев" Аеродром, Скопје е одржана основна обука на вработените во Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Северна Македонија. На обуката учествуваа 18 лица. На основната обука акцент е дадено на примена на мерката за противпожарна заштита и евакуација од објектот во услови на природни непогоди и други несреќи. Од страна на вработените во Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Северна Македонија беше изразено задоволство за спроведената обука и сериозноста на темата на обуката, како и потребата и другите органи на државната управа да спроведуваат ваков тип на обуки.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации