Logo

28/09/2019

Згрижување и евакуација на болни, повредени и персонал и примена на противпожарната заштита и прва медицинска помош во случај на земјотрес


На ден 28.9.2019 година со почеток во 9 часот се одржа противпожарна евакуациска вежба во Клиничката болница Аџибадем Систина -Скопје. Вежбата ја организираше менаџментот на Клиничката  болница Аџибадем Систина -Скопје во соработка со Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување и со подршка на ТППБр.Скопје.Темата на вежбата беше "Згрижување и евакуација на болни, повредени и персонал на Болницата и примена на противпожарната заштита и прва медицинска помош во случај на земјотрес".
На вежбата учествуваа сите вработени присутни на работното место во утврдениот ден, како и клиенти ,посетители ,пациенти и повредени.  Во текот на вежбата се спроведени стандардните оперативни процедури за евакуација и постапки за противпожарна заштита, како и интерните медицински процедури на болницата за постапување во вонредна состојба, природни непогоди и можни несреќи и безбедно згрижување болни, повредени и вработени. Вежбата е успешно реализирана, а истата покрај Центарот за обука на ДЗС ја следеа и  претставници од највисокиот менаџмент, гости, посетители и претставници од медиумите.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации