Logo

25/10/2019

Обука на вработените во училиште


На ден 25.10.2019 год. (Петок) во објектот на ООУ “Војдан Чернодрински” - Општина Карпош-Скопје, Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување спроведе обука на  вработените во училиштето.Покрај основните теми од системот за заштита и спасување посебно беше разработена мерката за противпожарна заштита на објектот и мерката за евакуација на учениците и персоналот.Во обуката бре опфатени техничкиот персонал,наставниците и класните раководители.Во рамките на спроврдувањето на обуката за заштита и спасување активно учествуваа и претставници од Локалната самоуправа од Општина Карпош како и Противпожарниот сојуз на Општина Карпош.Во текот на наредната недела ќе се спроведе и завршна евакуациска вежба на училиштето со која сите ученици и персоналот ќе ја завршат планираната обука.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации