Logo

29/11/2019

Обука во ООУ “Гоце Делчев” - Општина Центар-Скопје


На ден 28.11.2019 год. (Четврток) во објектот на ООУ “Гоце Делчев” - Општина Центар-Скопје, Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување спроведе обука на вработените во училиштето.Покрај основните теми од системот за заштита и спасување посебно беше разработена мерката за противпожарна заштита на објектот и мерката за евакуација на учениците и персоналот.Во обуката бea опфатени техничкиот персонал,наставниците и класните раководители.Учествуваа 44 лица.Во текот на наредната недела ќе се спроведе и завршна евакуациска вежба на училиштето со која сите ученици и персоналот ќе ја завршат планираната обука.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации