Logo

22/08/2020

Симулациска вежба за згрижување и евакуација на болни, повредени и персонал од страна на ПЗУ ACIBADEM SISTINA во случај на земјотрес


На ден 22.08.2020 година се организираше симулациска вежба за згрижување и евакуација на болни, повредени и персонал од страна на ПЗУ ACIBADEM SISTINA во случај на земјотрес.
Вежбата ја организираше менаџментот на болницата во соработка со Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување. Дирекцијата за заштита и спасување во оваа вежба учествуваше со тим за евакуација на пациент со Ковид-19.
На оваа вежба беше тестирано интерното упатство за заштита од Ковид-19 донесено од Дирекцијата за заштита и спасување.
Вежбата беше успешно реализирана и доби висока оцена од страна на менаџментот на болницата и Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации