Logo

Организација

Дирекцијата за заштита и спасување ја раководат Директор и Заменик директор.


Организацијата на Дирекцијата е уредена со Правилникот за организација на работа и според кој постојат 6 Сектори со 21 Одделение, 2 Самостојни Одделенија и 35 Подрачни Одделенија.


  • Правилник за внатрешна организација на Дирекцијата за заштита и спасување преземи
  • Органограм на Дирекцијата за заштита и спасување преземи

  • Систематизација Консолидирана од 26.02.2020 преземи

Офицер за заштита на лични податоци


Ирма Јукиќ

  • е-маил: irma.jukik@dzs.gov.mk
  • Тел: 02 2433 347

Контакт лице за заштитено внатрешно информирање


Димче Митевски

  • Раководител на одделение за техника и материјално - техничко опремување во Сектор за материјално - техничко опремување и одржување
  • е-маил: Dimce.Mitevski@dzs.gov.mk
  • Тел:Тел. 02 2433 366

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации