Weekly News

ЈАВЕН ОГЛАС

Interreg – IPA CBC

STRASS – CCI 2014 TC 16 I5CB 009

07/08/2020

Уништувањето на НУС- неексплодирани убојни средства од страна на пиротехничарите при Дирекцијата за заштита и спасување

Вчера, 09.07.2020 на армискиот полигон Криволак започна уништувањето на НУС- неексплодирани убојни средства од страна на пиротехничарите при Дирекцијата за заштита и спасување. Уништувањето на НУС е комплексена операција која се одвива согласно Стандардна оперативна процедура за прифаќање, трансп...

10/07/2020

Задолжително носење заштитна опрема

Од денеска престанува да важи одлуката за забрана и посебен режим на движење – задолжително носење заштитна опрема, миење на раце и одржување на потребната дистанца. За повеќе информации кликнете тука

29/05/2020

15 години - Дирекција за заштита и спасување

Прославивме 15 години од формирањето на Дирекцијата за заштита и спасување. Активностите кои ги превземавме заедно во овие 2.5 години ја покажаа оправданоста и улогата која ја имаат припадниците на Дирекцијата за заштита и спасување во општеството. Со отпочнување на реорганизацијата, формирање на...

19/05/2020

Примопредавање на помошта од медицинските резерви на ЕУ

Дирекцијата за заштита и спасување, во соработка со МВР,  Царинската управа и ЈП за државни патишта, го организираше и реализираше приемот на опремата - 10000 заштитни маски, од медицинските резерви (rescEU Stockpiling medical resources) на Европската Унија. Помошта е доставена од страна на...

12/05/2020

Делење маски од страна на ДЗС и ЦК на Р.С. Македонија

Дирекцијата за заштита и спасување заедно со Црвениот Крст на Р.С. Македонија, вчера и денес (1 и 2 мај) на повеќе локации низ Скопје делеа заштитни маски на граѓаните. Носењето на заштитни маски, држење на физичка дистанца и оддржувањето на личната хигиена се трите клучни мерки за спречување на...

03/05/2020

Сите информации за коронавирус на едно место

Официјални информации за коронавирус во Северна Македонија    кликни тука.
Informacione zyrtare për koronavirusin në Maqedoninë e Veriut   kliko këtu.

03/04/2020

Мапа на заболени со корона вирусот по градови во РСМ

Мапа на заболени со корона вирусот по градови во РСМ, кликнете тука

31/03/2020

Состојба на Корона вирус во Република Северна Македонија

За сите најнови информации во врска со корона вирусот кликнете тук...

Намалете го ризикот за инфекција од корона вирусот

Препораки за намалување на ризикот од корона вирусот

 

 

 

 

25/02/2020

ЈАВЕН ПОВИК

Јавниот оглас е објавен и во дневните весници Нова Македонија, Слободен Печат и Коха на 08.02.2020 год.

Врз основа на член 55став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на РМ" бр.58/00, 44/2002, 82/08, 167/1...

13/02/2020

Oдлуки за избор на определено време

Одлуките за избор на определено време можете да ги преземете тука.

10/02/2020

Препораки за патниците во врска со Новиот Coronavirus

Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија издаде препораки за патниците во врска со Новиот Coronavirus (2019-nCoV).


Памфлетот можете да го преземете тука....

03/02/2020

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 3 (три) лица на определено време

Дирекција за заштита и спасуваење на Република Македонија,врз основа на членовите 22,23,24,25,26, и 27 од  Законот за работни односи (,,Службен весник на РМ,, бр. 167/15-пречистен текст, 27/16, 120/18), а во врска со член 22 став 8  од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен в...

01/02/2020

ОДЛУКА за избор на кандидат по основ на вработување на определено време

Врз основа на член 49 став 2 и 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ( „Сл.весник на РМ„ бр.58/00,44/2002,82/08,167/10, и 51/11) ) и член 21 од Законот за работни односи (" Сл.весник на Р.М " бр.167/15 – Пречистен текст, 27/16, 1...

28/01/2020

Крводарителска акција на вработените на ДЗС

На ден, 28.01.2020 година во просториите на Дирекцијата за Заштита и Спасување се спроведе редовна крводарителска акција во тековната година која ја организира ДЗС во соработка со Институтот за трансфузиона медицина и општинската организација на Црвениот крст. Во акцијата се вклучија вработените...

28/01/2020

ОДЛУКА за избор на кандидати по основ на вработување на определено време

Врз основа на член 49 став 2 и 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ( „Сл.весник на РМ„ бр.58/00,44/2002,82/08,167/10, и 51/11) ) и член 21 од Законот за работни односи (" Сл.весник на Р.М " бр.167/15 – Пречистен текст, 27/16, 1...

23/01/2020

Одлуката за не извршување избор

Документот за одлуката по интерниот оглас можете да го преземете тука

                             

22/01/2020

ОДЛУКА за избор на кандидати по основ на вработување на определено време

Врз основа на член 49 став 2 и 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ( „Сл.весник на РМ„ бр.58/00,44/2002,82/08,167/10, и 51/11) ) и член 21 од Законот за работни односи (" Сл.весник на Р.М " бр.167/15 – Пречистен текст, 27/16, 1...

17/01/2020

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 1 (едно) лице на определено време

Дирекција за заштита и спасуваење на Република Македонија,врз основа на членовите 22,23,24,25,26, и 27 од  Законот за работни односи (,,Службен весник на РМ,, бр. 167/15-пречистен текст, 27/16, 120/18), а во врска со член 22 став 8  од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен в...

15/01/2020