Logo

31/01/2019

Работилница за меѓуопштинска соработка


Претставник на Дирекцијата за заштита и спасување на ден 29 и 30 .01.2019 учествуваше на Работилница за меѓуопштинска соработка во контекст на управување со ризици на проектот Подобрување на отпорноста кон поплави во Полошкиот регион организиран од страна на УПНД, која се одржа во хотел Gardenia - Велес.

На ова работилница се усвојуваше:
- Записникот од конститутивната седница на Мрежата
- Предлог програмата за работа на Мрежата за отпорен и заштитен Полог за 2019 година

Дирекцијата за заштита и спасување ќе биде вклучена активно во подготовката на Планот за управување со ризик од поплави и Предлог програмата на Мрежата за отпорен и заштитен Полог за 2019 година и последователните фази на имплементација на проектот.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации