Logo

07/03/2019

Презентација на учениците од шесто одделение во ОУ "11 Октомври" во Скопје за заштита од природните непогоди и другите катастрофи


Денес, 07.03.2019 година, Дирекцијата за заштита и спасување одржа презентација на учениците од шесто одделение во ОУ "11 Октомври" во Скопје.На истата учениците беа запознаени со причините за настанување на природните непогоди и другите катастрофи како поплава,пожар и земјотрес и како да се заштитат од истите. Учениците беа интерактивни и заинтересирани и поставуваа прашања на предавачите.Им беа делени и флаери за заштита од поплава, а на огласната табла од училиштето беше залепен постер за заштита од поплава.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации