Logo

11/06/2019

Посета на претставници наЈута Универзитетот од САД


На 10.06.2019 год. во посета на Дирекцијата за заштита и спасување присуствуваше деканот од Јута Универзитетот од САД, г-динот Џон Фишер, заедно со студенти како дел од работната посета на институциите во Р. Северна Македонија. Вработените во Дирекцијата низ презентации им го објаснија начинот на функционирање на оваа институција и нејзината позиционираност.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации