Logo

03/07/2019

Дигитализација на системот за управување со кризи


На 2.07.2019 год. на факултетот на ЈИЕ во Скопје, се одржа Научно-стручна тркалезна маса на тема: “Дигитализација на системот за управување со кризи” во склоп на проектот Next-generation Incident Command System (NICS), на која свое излагање за надлежностите на Дирекцијата за заштита и спасување имаше Др. Маја Тимовска.
Во следниот период, Центарот за управување со кризи е задолжен да ја интензивира имплементацијата на овој проект во сите вклучени институции, како и Дирекцијата за заштита и спасување.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации