Logo

22/07/2019

Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам во врска со Зелениот климатски фонд


Претставник од Дирекцијата за заштита и спасување во периодот 12-13.07.2019 година,  учествуваше на настанот „Поддршка за управување со ефективен национален координативен механизам во врска со Зелениот климатски фонд“, организиран од страна на Кабинетот на Заменик-претседателот на Владата на СРМ задолжен за економски прашања во соработка со Агенцијата за храна и земјоделство при ОН.
Целта на настанот е во соработка со релевантните чинители да се развие националниот механизам за координација и за приоретизација на климатски инвестиции за финансирање преку ЗКФ, како и да се консултираат националните чинители за иницијалните идеи за Процедурата “Без-приговор” за развиени проектни предлози кои државата би ги поднела на увид и можно одобрување од Зелениот климатски фонд.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации