Logo

06/09/2019

Меѓународна научно стручна конференција на тема: Зајакнување на безбедноста во Урбанизирани средини


Претставници од ДСЗ во периодот од 4-6 Септември 2019 учествуваа на Меѓународната научно стручна конференција на тема “Urban Security Enhancing Security in an Urbanized World” организирана од страна на Филозофскиот факултет- Скопје, Институтот за безбедност одбрана и мир- Скопје, Факултетот за криминалистика, криминологија и безбедносни студии -Сараево и Факултетот за безбедност - Белград во  копартнерство со Комората на Република Северна Македонија за приватно обезбедување и Дирекцијата за заштита и спасување на Северна Македонија.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации