Logo

20/06/2018

Летна школа за менаџирање во услови на мигрантска криза


Од 18-24 јуни, Дирекцијата за заштита и спасување ќе ја учествува во спроведувањето на Летната школа надловена како "Менаџирање во услови на мигрантска криза", која ја организира Филозофскиот факултет при УКИМ- Скопје, Факултетот за криминалистика, криминологија и сигурносни студии од БиХ и Универзитетот од Врлика Горица, Република Хрватска. Целта на летната школа е обука на студенти од наведените држави да знаст да ги применуваат стекнатите компетенции во рамките на ефективно и ефикасно дејствување во случаи на мигрантска криза. Дирекцијата останува посветена кон поддршка на институциите, посебно во насока на зајакнување на безбедносниот систем на државата.

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации