Logo

Центар за обука

Oбука и тренинг вежба „СТАРАВИНА 2019“

На 8 и 9.јуни 2019 година просторните сили од Пелагонискиот регион за справување со пожари на отворен простор, одржаа обука и тренинг вежба „СТАРАВИНА 2019“.  Целокупната активност беше под менаџерската палка на Центарот за обука и Подрачното одделение од Битола при Дирекцијата з...

11/06/2019

Обука на просторните сили од Општина Дебарца

На ден 06.6.2019 во општина Дебарца престојуваше тимот од Центарот за обука на ДЗС,со цел спроведување и организирање на обука на просторните сили од Општина Дебарца.Во силите учествуваа претставници од штабот,универзалната единица и ЈП Комунални работи.Основна цел на обуката беше и запознавање с...

06/06/2019

Основна обука во КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА

Центарот за обука по барање на менаџментот на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ,СКОПЈЕ  организираше и спроведе основна обука, со акцент на мерката за евакуација и мерката за противпожарна заштита.

На Обуката присуствуваа вработените и...

06/06/2019

Се заокружи обуката во Арцелор Миттал

На ден 05.6.2019 се заокружи обуката во Арцелор Миттал, со акцент на оспособување на вработените за заштита и спасување ,а посебно мерката за противпожарна заштита и мерката за евакуација од објект  - административната зграда во населба Железарница Скопје.Обуката е спроведена етапно, а прису...

06/06/2019

Обука и тренинг вежба „Битола 2019“ справување со пожари на отворен простор

На 1-2.6.2019г. се одржа обука и тренинг вежба „Битола 2019“ на просторните сили од општина Битола за справување со пожари на отворен простор. На обуката учествуваа 70 лица, припадници на просторните сили на општината, ТППЕ Битола, вработените од Јавните претпријатија во општината, пр...

02/06/2019

Симулациска во централна административна зграда на Стопанска банка во трговскиот центар Скопје

На ден 31.05.2019 под мониторинг на Центарот за обука на ДЗС е спроведена симулациска вежба на вработените во објектот - централна административна зграда на Стопанска банка во трговскиот центар Скопје. Симулациската вежба беше на тема Евакуација на клиентите и вработените во случај на пожар во об...

31/05/2019

Основна обука на просторните сили за заштита и спасување на ДПТУ Кнауф ДООЕЛ

На ден 14.05.2019 во просториите на Друштвото за производство,трговија и услуги КНАУФ ДООЕЛ Скопје е одржана основна обука на просторните сили за заштита и спасување на кои учествуваа 14 лица припадници на универзалната единица за заштита и спасување. Во договор со менаџментот покрај основната об...

15/05/2019

Основна обука за заштита и спасување со акцент во спроведување на мерката Евакуација и Противпожарна заштита на вработените на Ацерол Миттал

На ден 25.04 2019 година, тимот од Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување, изврши основна обука за заштита и спасување со акцент во спроведување на мерката Евакуација и Противпожарна заштита на вработените на Ацерол Миттал во населба Железара, Скопје. На обуката присуствуваа 36 л...

25/04/2019

Манифестација по повод Светскиот ден на безбедноста и здравјето

На ден 23.04.2019 година, во просториите на АРЦЕЛОРМИТАЛ во нас. Скопска Железара, по повод Светскиот ден на безбедноста и здравјето се одржа манифестација каде присутните гости и вработените од страна на Генералниот директор Волвганг Марингер беа запознаени со работните успеси и активности во сф...

23/04/2019

Обука на просторните сили во Општина Чучер Сандево

Во организација на Општина Чучер Сандево и Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување, на ден 05.04.2019 година е организирана обука на универзалната единица во која учествуваа вработени од ЈКП, ОУ „Александар Урдаревски“ и од локалното население. Основна тема беше справ...

19/04/2019

Извршени основни обуки на повеќе правни субјекти

На ден 9.04 и 10.04.2019 година, тимот од Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување, престојуваше во Валандово, каде со посредство и асистенција на ПОЗС Валандово се извршени основни обуки на повеќе правни субјекти, и тоа: ДПТУ „ГАМА ОИЛ“ ДООЕЛ С. Раброво, Валандово; ДП...

19/04/2019

Основна обука на одговорните лица на „Тиррена Скави С.П.А“ Италија

На ден 11.04.2019 година, тимот од Центарот за обука при Дирекцијата за заштита и спасување, спроведе основна обука на одговорните лица на „ТИРРЕНА СКАВИ С.П.А.“ Италија – подружница во Скопје, субјект кој работи на изградба на пат на делница Градско-клучка Дреново, како дел од...

19/04/2019

Обука на просторните сили во Македонски Брод

По барање на Градоначалникот на Македонски Брод, на ден 15.04.2019, Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување одржа обука на просторните сили со акцент на мерките: гасење пожар на отворен простор, евакуација и згрижување на настраданото население. На обуката присуствуваа 53 лица вра...

19/04/2019

Обука на пожарникарите од ТППЕ за спасување од сообраќајни незгоди

Согласно соработката помеѓу Дирекцијата за заштита и спасување и ДПТУ „АРМОР ПЛУС“ ДОО увоз-извоз, во рамките на Центарот за обука спроведена е обука на пожарникарите од ТППЕ во Републиката за користење на хидрауличен апарат за спасување од сообраќајни незгоди. Обуката беше одржана на...

19/04/2019

Основна обука на просторните сили за заштита и спасување на „Жито Лукс АД Скопје“

На ден 28.03.2019 во објектот на Жито Лукс е одржана основна обука на просторните сили за заштита и спасување на кои учествуваа 70 лица припадници на силите за заштита и спасување (штабот и универзалната единица) . Во договор со менаџментот покрај основната обука акцент е дадено на примена на мер...

28/03/2019

Eвакуациска вежба во услови на земјотрес во „СКОПЈЕ СИТИ МОЛ“

На ден 27.03.2019 Друштвото за трговија и услуги СЦМ РЕТАИЛ СКОПЈЕ ,СКОПЈЕ СИТИ МОЛ во склоп на трговскиот центар организираше евакуациска вежба во услови на земјотрес која ја спроведоа мониторинг центарот и оперативците од Агенцијата за обезбедување „ОСА“.На вежбата која ја...

27/03/2019

Обука за заштита и спасување во објектот на ОУ „Браќа Рамиз-Хамид“

На ден 27.03.2019 год. Во објектот на ОУ “Браќа Рамиз-Хамид” во Општина Шуто Оризари ,Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување спроведе обука на сите вработени во училиштето.Покрај основните теми од системот за заштита и спасување посебно е разработена мерката за против...

27/03/2019

Одржана е основна обука на просторните сили за заштита и спасување

На ден 05.03.2019 во просториите на ДТП СЕКЕ ДООЕЛ -Прилеп е одржана основна  обука на просторните сили за заштита и спасување на кои учествуваа 32  лица припадници на универзалната единица за заштита и спасување. Во договор со менаџментот покрај основната обука акцент е дадено на приме...

05/03/2019

Одржана е основна обука на просторните сили за заштита и спасување во НУ Конзерваторски центар

На ден 21.02.2019 во просториите на НУ Конзерваторски центар е одржана основна обука на просторните сили за заштита и спасување на кои учествуваа 25 лица припадници на универзалната единица за заштита и спасување. Во договор со менаџментот покрај основната обука акцент е дадено на примена на мерк...

21/02/2019

Одржана е основна обука на просторните сили за заштита и спасување во просториите на Осигурување Македонија Vienna insurance group

На ден 20.02.2019 во просториите на Осигурување Македонија Vienna insurance group е одржана основна обука на просторните сили за заштита и спасување на кои учествуваа 25 лица припадници на универзалната единица за заштита И спасување. Во договор со менаџментот покрај основната обука акцент е даде...

20/02/2019

Logo

За нас

Дирекцијата е формирана со законот за заштита и спасување Со работа започна 16.05 2005 година Дирекцијата е самостоен орган на државната управа Настаната е со спојување на цивилната заштита од Министерството за одбрана и инспекцијата за заштита од пожари од Министерството за внатрешни работи

Контакт информации

Адреса: ул. Васко Карангелески бр. 8
Тел.: 02 2 433 384
Факс.: 02 2 433 300
web site: www.dzs.gov.mk
e-mail: dzs@dzs.gov.mk
press@dzs.gov.mk

Останати контакт информации